HUOM! Tämä sivu käsittelee ohjeita WordPressin versiolle 3.0, joka on jo vanhentunut. Ohjeiden uusin versio käsittelee WordPressin versiota 4.0. Katso tämä sivu uusimmissa ohjeissa.

Aiheet : Wordpress-ohjeet : 3.0 : Kirjoittaminen

Kirjoittaminen

Linkittäminen: Näiden ohjeiden linkittäminen on sallittua, jopa toivottavaa. Voit osoittaa linkin ohjeiden etusivulle, tietyn version etusivulle tai yksittäiselle ohjesivulle (kuten tämä sivu).

Jos linkität yksittäisen ohjesivun, huomioi kuitenkin, että voit linkittää joko tiettyyn versioon tai osoitteeseen, jonka kautta löytyy aina uusin versio sivusta.

Tämän sivun aina uusimpaan versioon ohjaava url-osoite on:
http://aiheet.domnik.net/wordpress-ohjeet/kirjoittaminen.shtml

 

Creative Commons -lisenssi Lisenssi - Näitä WordPress-ohjeita voi käyttää lisenssin Creative Commons Nimeä 1.0 Suomi mukaisesti. Mainitse käytön yhteydessä ohjeiden kirjoittajan (Niko Lipsanen) nimi ja lisää linkki näille sivuille.

Loput ohjesivut käsittelevät itse asiaa eli artikkelien kirjoittamista, muokkaamista ja julkaisemista. Lisäksi on erillinen ohjesivu niille, jotka käyttävät artikkelin kirjoittamiseen erillistä tekstinkäsittelyohjelmaa, kuten MS Word (ei suositeltavaa).

Artikkelin ja sivun kirjoittaminen on teknisesti varsin samanlaista, kunhan ymmärtää niiden eron. Tässä ohjeessa käsitellään vain artikkelin kirjoittamista, mutta sama sopii soveltuvin osin myös sivun kirjoittamiseen.

Uusi artikkeli kirjoitetaan valitsemalla vasemmasta sivupalkista kohdasta "Artikkelit" (Posts) vaihtoehto "Lisää uusi" (Add New).

Artikkelin otsikko kirjoitetaan kenttään, jossa lukee harmaalla "Syötä otsikko tähän" (Enter title here).

Graafinen muokkain

Graafinen muokkain

Kuvassa yllä on WordPressissä käytettävän graafisen TinyMCE-muokkaimen kirjoitusalueen yläosa. Siellä sijaitsevat muokkaimen (editorin) toimintojen painikkeet. Muokkaimen avulla kirjoittaminen on hyvin samantapaista kuin tekstinkäsittelyohjelmien käyttäminen.

Ylimpänä on teksti "Siirrä/Lisää" (Upload/Insert), ja sen vieressä pieniä kuvakkeita. Näitä käytetään kuvien ja muiden mediatiedostojen lisäämiseen. Niiden käyttöön palataan näissä ohjeissa myöhemmin.

Oikeassa yläreunassa voi valita kirjoitustilaksi joko "Graafinen" tai "Koodi" (Visual/HTML). Jälkimmäinen vaihtoehto on tarkoitettu edistyneille käyttäjille, jotka muokkaavat artikkelin ulkoasun kirjoittamalla suoraan HTML-merkkauskieltä. Tässä ohjeessa käsitellään vain graafisen tilan käyttöä.

Graafisen ja kooditilan välillä voi vaihdella myös kesken kirjoittamisen. Jos haluat, voit käyttää pääasiallisesti graafista tilaa, mutta käydä välillä muokkaamassa joitakin yksityiskohtia koodimuokkaimen puolella.

Graafisen muokkaimen työkalurivillä eri toiminnot on jaettu viiteen eri ryhmään.

Lihavointi, kursivointi ja yliviivaus

Ensimmäisen ryhmän painikkeet ovat lihavointi, kursivointi ja yliviivaus. Maalaa haluamasi sana tai tekstinpätkä ja paina toimintapainiketta toteuttaaksesi haluttu toiminto.

Listat ja lainaukset

Toisen ryhmän painikkeilla voi tehdä listoja ja lainauksia. Ensimmäisestä painikkeesta saa järjestelemättömän listan, toisesta numeroidun. Järjestelemättömässä listassa listan eri alakohdat on merkitty oletusarvoisesti mustin pallukoin, järjestetyssä listassa numeroin.

Aloita listan tekeminen painamalla haluamasi listatyypin painiketta. Kirjoita sen jälkeen, mitä haluat ensimmäisen pallukan (tai numeron) kohdalla lukevan. Seuraavaan kohtaan pääset painamalla Enter. Päätä listan tekeminen painamalla uudestaan listapainiketta tai vaihtoehtoisesti kaksi kertaa Enter.

Ryhmän kolmannella painikkeella merkitään lainaus. Lyhyemmät, muutaman sanan lainaukset, on yleensä tapana merkitä vain lainausmerkit. Pidemmät lainaukset voi myös sisentää.

Lainaus on helpoin toteuttaa niin, että kirjoitat tai liität ensin lainatun tekstin muokkaimeen ja sen jälkeen maalaat sen hiirellä. Lopuksi painat lainauspainiketta muokkaimen työkalurivillä. Lainaus näkyy muokkaimessa sisennettynä.

Tekstin tasaus ja keskitys

Kolmannen ryhmän painikkeilla voi tasata tekstin vasempaan reunaan (yleensä oletuksena), keskittää sen, tai tasata sen oikeaan reunaan. Valitse ensin teksti maalaamalla se hiirellä ja paina sen jälkeen haluaamasi tasaus- tai keskityspainiketta.

Linkin tekeminen
Linkit ja tekstin katkaisu

Neljännen ryhmän painikkeilla lisätään tekstiin linkkejä, poistetaan niitä, tai katkaistaan teksti useammalle sivulle.

Linkkipainikkeet ovat aktiivisia vain silloin, kun muokkaimessa on valittu tekstiä maalaamalla. Valitusta tekstistä voi tehdä linkin klikkaamalla ryhmän ensimmäistä painiketta, jolloin avautuu valintaikkuna (kuva oikealla).

Valintaikkunassa vain kohdan "Linkin URL" täyttäminen on välttämätöntä. Siinä määritellään sen websivun osoite, johon linkin halutaan johtavan. Anna osoite kokoisena (osoitteen alussa näkyvä http:// pitää ottaa mukaan).

Kohde-valikossa voi määrittää aukeaako linkki samaan vai uuteen ikkunaan. Tämä kannattaa yleensä jättää määrittämättä, jolloin käytetään blogin oletusasetuksia. Otsikko-kenttään voi halutessaan kirjoittaa tekstin, jonka haluaa näkyvän laatikossa tai tilarivillä, kun hiiren kursori viedään linkin päälle. Luokka-valikon valinnoilla voi vaikuttaa linkin ulkoasuun.

Tehtyä linkkiä voi muokata klikkaamalla linkkiä muokkaimessa ja painamalla sen jälkeen uudestaan linkkipainiketta työkalurivillä. Oheinen valintaikkuna tulee tällöin näkyviin. Vastaavasti linkin voi poistaa klikkaamalla ryhmän toista, keskimmäistä painiketta.

Katkaise teksti

Joissakin blogeissa etusivulla näkyy vain osa artikkelista. Ryhmän kolmannella painikkeella voi määrittää kohdan, josta teksti katkaistaa. Etusivulla näkyy tällöin vain katkaisukohdan yläpuolinen teksti. Koko teksti on näkyvissä artikkelin omalla sivulla.

Oikoluku, koko näyttö ja lisätyökalut

Työkalurivin viimeisessä ryhmässä on ensimmäisenä oikolukupainike. Valitse ensin pudotusvalikosta kieli (suomi, Finnish, on yksi vaihtoehdoista). Painiketta painamalla oikolukuohjelma tarkistaa automaattisesti tekstin kirjoitusvirheet. Ei kannata kuitenkaan luottaa ohjelman toimintaan sokeasti, vaan tarkistaa teksti myös itse.

Ryhmän keskimmäisestä painikkeesta painamalla muokkaimen saa suurennettua koko sivun kokoiseksi, mistä on hyötyä etenkin pitkiä tekstejä kirjoitettaessa.

Kolmatta painiketta painamalla saa näkyviin toisen työkalurivin. Samasta painikkeesta rivin saa myös piilotettua.

Toinen työkalurivi

Toisen työkalurivin saa näkymään ja piilotettua oletustyökalurivin viimeisestä painikkeesta. Toisella työkalurivillä on joukko vähemmän käytettyjen toimintojen painikkeita. Käyn ne läpi vähemmän yksityiskohtaisesti kuin ylemmän rivin painikkeet.

Toinen työkalurivi

Ensimmäisenä toimintona vasemmalta on pudotusvalikko, josta voi valita kirjoitettavan tekstin muodon. Oletusvalinta on "kappale" (Paragraph), joka sopiikin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Toinen vaihtoehto on "osoite" (Address), joka merkitsee kirjoitettavan tekstin olevan osoite. Julkaistussa artikkelissa merkkaus näkyy todennäköisesti kursiivina.

Kolmas vaihtoehto on "esimuotoiltu" (Preformatted), jolle voi olla käyttöä esimerkiksi yksinkertaisten taulukoiden laatimisessa. Esimuotoillussa tekstissä kaikki kirjaimet ja numerot ovat samanlevyisiä ja niitä voi sijoitella vaakasuunnassa välilyöntien avulla.

Lopuksi tarjolla on kuusi erilaista otsikko- ja väliotsikkovaihtoehtoa (Heading).

Alleviivaus, molempien reunojen tasaus ja värit

Pudotusvalikon vieressä on painikkeet alleviivaukselle, molempien reunojen tasaukselle sekä värilliselle tekstille. Näistä kaikkia on syytä käyttää varoen, jos lainkaan.

Alleviivaus on www-sivuilla yleensä linkin merkki, joten sitä ei ole suotavaa käyttää muuna tehokeinona kuin hyvin harkiten. Molempien reunojen tasauskaan ei toimi netissä yhtä hyvin kuin painetuissa julkaisuissa. Erityisen huonosti se sopii suomenkieliseen tekstiin, jossa sanat ovat usein pitkiä. Erivärisillä teksteillä taas saa helposti aikaan hyvin sekavan vaikutelman.

Wordilla tms. kirjoittaminen

Seuraavat kolme painiketta ovat hyödyllisiä, jos artikkeleihin tuodaan tekstiä esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmista, kuten MS Word. Näiden käyttöä käsitellään erillisellä ohjesivulla.

Flash ja erikoismerkit

Seuraavassa painikeparissa on ensin painike, jonka takaa aukeavan valintaikkunan kautta voi upottaa mediatiedostoja, kuten Flashiä, artikkeliin. Jälkimmäisestä kreikkalaista omega-merkkiä kantavasta painikkeesta voi hakea erikoismerkkejä lisättäväksi tekstiin.

Tekstin sisentäminen

Toiseksi viimeisenä ryhmänä toisella työkalurivillä on painikepari, josta oikeanpuoleisella voi sisentää tekstiä ja vasemmanpuoleisella perua tehtyjä sisennyksiä.

Undo, Redo ja ohjeet

Viimeisen painikeryhmän ensimmäisellä painikkeella voi perua viimeksi tehdyn toiminnon (Undo). Seuraavalla painikkeella voi perua perumisen (Redo). Viimeisenä on kysymysmerkkipainike, jonka takaa löytyy ohjeita TinyMCE-muokkaimen käyttöön.

Muita toimintoja

Enterin painaminen aloittaa uuden kappaleen. Jos haluat vain vaihtaa riviä aloittamatta uutta kappaletta, voit tehdä sen näppäinyhdistelmällä Shift+Enter.

Jos muokkaimen kirjoitustila tuntuu liian pieneltä tai suurelta, voi sen kokoa muuttaa. Muokkaimen oikeassa alakulmassa näkyy haalealla pari viistoviivaa. Ota kiinni niistä ja vedä muokkaimen koko haluamaksesi.

» Seuraava sivu