HUOM! Tämä sivu käsittelee ohjeita WordPressin versiolle 3.4, joka on jo vanhentunut. Ohjeiden uusin versio käsittelee WordPressin versiota 4.0. Katso tämä sivu uusimmissa ohjeissa.

Aiheet : Wordpress-ohjeet : 3.4 : Kirjoittaminen

Kirjoittaminen

Linkittäminen: Näiden ohjeiden linkittäminen on sallittua, jopa toivottavaa. Voit osoittaa linkin ohjeiden etusivulle, tietyn version etusivulle tai yksittäiselle ohjesivulle (kuten tämä sivu).

Jos linkität yksittäisen ohjesivun, huomioi kuitenkin, että voit linkittää joko tiettyyn versioon tai osoitteeseen, jonka kautta löytyy aina uusin versio sivusta.

Tämän sivun aina uusimpaan versioon ohjaava url-osoite on:
http://aiheet.domnik.net/wordpress-ohjeet/kirjoittaminen.shtml

 

Creative Commons -lisenssi Lisenssi - Näitä WordPress-ohjeita voi käyttää lisenssin Creative Commons Nimeä 1.0 Suomi mukaisesti. Mainitse käytön yhteydessä ohjeiden kirjoittajan (Niko Lipsanen) nimi ja lisää linkki näille sivuille.

Tällä sivulla käsitellään artikkelin tai sivun kirjoittamista WordPress-julkaisujärjestelmässä.

Uusi artikkeli/sivu

Uusi artikkeli tai sivu kirjoitetaan valitsemalla tummanharmaasta yläpalkista (näkyy kirjautuneille) "Uusi" (New) ja sen alta joko "Artikkeli" tai "Sivu". Samat toiminnot löytyvät myös blogin hallintapuolen vasemman sivupalkin kautta.

Artikkelin otsikko kirjoitetaan kenttään, jossa lukee harmaalla "Syötä otsikko tähän" (Enter title here).

Graafinen muokkain

Graafinen muokkain

Kuvassa yllä on WordPressissä käytettävän graafisen TinyMCE-muokkaimen kirjoitusalueen yläosa. Siellä sijaitsevat muokkaimen (editorin) toimintojen painikkeet. Muokkaimen avulla kirjoittaminen on hyvin samantapaista kuin tekstinkäsittelyohjelmien käyttäminen.

Ylimpänä vasemmalla on teksti "Lisää/siirrä media" (Upload/Insert). Sitä käytetään kuvien ja muiden mediatiedostojen lisäämiseen. Tätä toimintoa käsitellään myöhemmin näissä ohjeissa.

Graafinen tila ja kooditila

Oikeassa yläreunassa voi valita kirjoitustilaksi joko "Graafinen" tai "Koodi" (Visual/HTML). Jälkimmäinen vaihtoehto on tarkoitettu edistyneille käyttäjille, jotka haluavat muokata tekstiä HTML-merkkauskieltä kirjoittamalla. Tässä ohjeessa käsitellään vain graafisen tilan käyttöä.

Graafisen ja kooditilan välillä voi vaihdella myös kesken kirjoittamisen. Jos haluat, voit käyttää enimmäkseen graafista tilaa, mutta muokata tarvittaessa joitakin yksityiskohtia koodimuokkaimen puolella.

Työkalurivi

Varsinaisella työkalurivillä painikkeet on ryhmitelty kolmen ryhmiin. Kirkkaammat painikkeet ovat toimintoja, jotka ovat kulloisessakin tilanteessa käytettävissä. Jos painikkeiden kuviot ovat harmahtavia, tarkoittaa se, ettei toiminto ole käytössä.

Osa toiminnoista edellyttää, että ensin on valittu hiirellä maalaamalla tekstialue, johon toiminto kohdistetaan. Se ei ole kuitenkaan välttämätöntä kaikissa toiminnoissa.

Viemällä hiiren kursorin painikkeen päälle (painamatta painiketta) näet ns. työkaluvihjeen, jossa kerrotaan, mitä painikkeella tehdään.

Lihavointi, kursivointi ja yliviivaus

Ensimmäisen ryhmän painikkeet ovat lihavointi, kursivointi ja yliviivaus. Maalaa haluamasi sana tai tekstinpätkä ja paina toimintapainiketta toteuttaaksesi haluttu toiminto.

Listat ja lainaukset

Listat ja lainaukset tehdään toisen ryhmän painikkeilla. Ensimmäisestä painikkeesta saa järjestelemättömän listan, toisesta numeroidun (katso esimerkit).

Aloita listan tekeminen painamalla haluamasi listatyypin painiketta. Kirjoita sen jälkeen, mitä haluat ensimmäisen pallukan (tai numeron) kohdalla lukevan. Seuraavaan kohtaan pääset painamalla Enter. Päätä listan tekeminen painamalla uudestaan listapainiketta tai vaihtoehtoisesti kaksi kertaa Enter.

Ryhmän kolmannella painikkeella merkitään lainaus. Lyhyemmät, muutaman sanan lainaukset, on yleensä tapana merkitä vain lainausmerkit. Pidemmät lainaukset voi myös sisentää.

Lainaus on helpoin toteuttaa niin, että kirjoitat tai liität ensin lainatun tekstin muokkaimeen ja sen jälkeen maalaat tekstin hiirellä. Lopuksi painat lainauspainiketta. Lainaus näkyy muokkaimessa sisennettynä.

Tekstin tasaus ja keskitys

Kolmannen ryhmän painikkeista löytyvät tekstin tasaus ja keskittäminen. Ensimmäisellä painikkeella voi tasata tekstin vasempaan reunaan (yleensä oletus), toisella keskittä ja kolmannella tasata tekstin oikeaan reunaan. Valitse ensin teksti maalaamalla se hiirellä ja paina sen jälkeen haluaamasi tasaus- tai keskityspainiketta.

Linkit ja tekstin katkaisu

Neljännen ryhmän painikkeilla lisätään tekstiin linkkejä, poistetaan niitä, tai katkaistaan blogin etusivulla näkyvä artikkeliteksti (ote).

Lisää linkki maalaamalla hiirellä se sana tai ne sanat tekstistä, joista haluat tehdä linkin. Paina sen jälkeen linkinlisäyspainiketta. Painike avaa "Lisää tai muokkaa linkkiä" -ponnahdusikkunan:

Linkin tekeminen

Valintaikkunassa vain kohdan "URL" täyttäminen on välttämätöntä. Siinä määritellään sen websivun osoite, johon linkin halutaan johtavan. Anna osoite kokoisena (osoitteen alussa näkyvän protokollaosan, yleensä http:// tai https://, pitää olla mukana).

"Otsikko" tarkoittaa tekstiä, joka näkyy, kun hiiren kursorin vie linkin päälle. Siihen voi kirjoittaa jotakin linkin sisältöä kuvaavaa, mutta se ei ole välttämätöntä. Otsikkokentän voi jättää myös tyhjäksi.

Jos haluat linkin avautuvan selaimessa uudelle välilehdelle (tai selaimesta riippuen kokonaan uuteen selainikkunaan), valitse toiminto otsikkokentän alta. Normaalikäytäntö on, että linkit avautuvat samassa välilehdessä, joten yleensä kyseinen kohta kannattaa jättää valitsematta.

Jos linkki johtaa samalla sivustolla (blogissa) olevaan sisältöön, voit etsiä sisällön klikkaamalla "tai linkitä olemassa olevaan sisältöön". Valitsemalla sisällön listasta hiirellä tai etsimällä sen hakutoiminnon kautta sinun ei tarvitse kirjoittaa mitään URL- eikä otsikkokenttiin. WordPress tekee sen tällöin puolestasi.

Linkin poistaminen tapahtuu maalaamalla tekstistä alue, jossa on linkki tai linkkejä. Paina sen jälkeen "Poista linkki" -painiketta. Toiminto poistaa kaikki linkit, jotka ovat tekstin valitussa osassa.

Erota ote

Linkkipainikkeiden vieressä on Erota ote -toiminnon painike. Joissakin blogeissa artikkelit eivät näy sivuilla kokonaan, vaan vain artikkelin alku näkyy etusivulla. Koko artikkeli näkyy vain artikkelin omalla sivulla.

WordPress voi tehdä otteen automaattisesti, tai sitten se määritellään erota ote -toiminnon avulla. Tämä tapahtuu klikkaamalla painiketta siinä kohdassa tekstiä, missä sen halutaan katkeavan etusivulla. Katkaisukohta näkyy muokkaimessa katkoviivana. Blogin etusivulle tulee tällöin näkyviin vain katkaisukohdan yläpuolinen teksti.

HUOM! Jos et ole blogin ylläpitäjä, varmista ensin, käytetäänkö katkaisua siinä blogissa, johon kirjoitat (ja tapahtuuko otteen erottaminen automaattisesti vai käsin).

Oikoluku, koko näyttö ja lisätyökalut

WordPressissä on käytössä myös oikoluku. Oikolukutoiminnon pudotusvalikosta voi valita tekstin kielen (suomi, Finnish, on yksi vaihtoehdoista). Painiketta painamalla oikolukuohjelma tarkistaa automaattisesti tekstin kirjoitusvirheet (kannattaa silti tarkistaa teksti myös itse).

Ryhmän keskimmäisestä painikkeesta painamalla muokkaimen saa suurennettua kokosivutilaan. Muokkaimen kokoa voi muokata myös venyttämällä sitä. Venyttäminen tapahtuu ottamalla hiirellä kiinni muokkaimen oikeasta alakulmasta, missä näkyy pieniä viivoja viistossa.

Kolmatta painiketta painamalla saa näkyviin ja piilotettua toisen työkalurivin (katso alla).

Toinen työkalurivi

Muokkaimessa on myös toinen työkalurivi, joka sisältää harvemmin tarvittuja toimintoja. Siksi rivi on oletusarvoisesti piilossa. Rivin saa näkyviin ja piilotettua painamalla oletustyökalurivin viimeistä painiketta.

Toinen työkalurivi

Ensimmäisenä toimintona vasemmalta on pudotusvalikko, josta voi valita kirjoitettavan tekstin muodon. Oletusvalinta on "kappale" (Paragraph).

Pudotusvalikon toinen vaihtoehto on "osoite" (Address), joka merkitsee kirjoitettavan tekstin olevan osoite. Julkaistussa artikkelissa merkkaus näkyy todennäköisesti kursiivina.

Kolmas vaihtoehto on "esimuotoiltu" (Preformatted), jolle voi olla käyttöä esimerkiksi yksinkertaisten taulukoiden laatimisessa. Esimuotoillussa tekstissä kaikki kirjaimet ja numerot ovat samanlevyisiä ja niitä voi sijoitella vaakasuunnassa välilyöntien avulla.

Lopuksi tarjolla on kuusi erilaista otsikko- ja väliotsikkovaihtoehtoa (Heading).

HUOM! Jos et ole blogin ylläpitäjä, varmista ensin, mitä näistä muotoiluista voit käyttää blogissa.

Alleviivaus, molempien reunojen tasaus ja värit

Pudotusvalikon oikealta puolelta löytyvät alleviivaus, molempien reunojen tasaus ja tekstin väritys. Näitä kaikkia on syytä käyttää varoen, jos lainkaan.

Alleviivaus on netissä yleensä linkin merkki. Se toimii siksi huonosti muuna tehokeinona.

Molempien reunojen tasaus ei toimi netissä yhtä hyvin kuin painetuissa julkaisuissa. Erityisen huonosti se sopii suomenkieliseen tekstiin, jossa sanat ovat usein pitkiä.

Erivärisillä teksteillä taas saa helposti aikaan hyvin sekavan vaikutelman.

Wordilla tms. kirjoittaminen

"Liitä muotoilemattomana" ja "Liitä Wordista" ovat hyödyllisiä painikkeita, jos teksti on kirjoitettu MS Wordilla tai jollakin muulla tekstinkäsittelyohjelma. Näitä on käsitelty erillisellä ohjesivulla.

Pyyhekumitoiminto eli poista muotoilut sen sijaan on välillä hyödyllinen ja tekee sen minkä sanoo: valitse tekstialue ja paina painiketta, niin valitulta tekstialueelta poistuvat kaikki muotoiluasetukset. Itse teksti ei kuitenkaan katoa.

Erikoismerkit

Omega-merkillä varustetun painikkeen takaa löytyy erilaisia erikoismerkkejä. Jos tarvitset jotakin sellaista, paina painiketta ja valitse haluamasi merkki avautuvasta valikosta.

Omega-merkin oikealla puolella on toiminnot tekstin sisentämiseen ja sisentämisen poistamiseen. Sen jälkeen tulevat kumoa- (Undo) ja toista-painikkeet (Redo).

Ohjeet

TinyMCE-muokkaimen pikaohjeet ovat alemman työkalurivin viimeisen, kysymysmerkin kuvalla varustetun, painikkeen takana.

Rivinvaihto

Enter-näppäimen painaminen aloittaa uuden kappaleen. Jos haluat vain vaihtaa riviä aloittamatta uutta kappaletta, voit tehdä sen näppäinyhdistelmällä Shift+Enter.

» Seuraava sivu