HUOM! Tämä sivu käsittelee ohjeita WordPressin versiolle 3.4, joka on jo vanhentunut. Ohjeiden uusin versio käsittelee WordPressin versiota 4.0. Katso tämä sivu uusimmissa ohjeissa.

Aiheet : Wordpress-ohjeet : 3.4 : Kuvat ja muu media

Kuvat ja muu media

Linkittäminen: Näiden ohjeiden linkittäminen on sallittua, jopa toivottavaa. Voit osoittaa linkin ohjeiden etusivulle, tietyn version etusivulle tai yksittäiselle ohjesivulle (kuten tämä sivu).

Jos linkität yksittäisen ohjesivun, huomioi kuitenkin, että voit linkittää joko tiettyyn versioon tai osoitteeseen, jonka kautta löytyy aina uusin versio sivusta.

Tämän sivun aina uusimpaan versioon ohjaava url-osoite on:
http://aiheet.domnik.net/wordpress-ohjeet/kuvat.shtml

 

Creative Commons -lisenssi Lisenssi - Näitä WordPress-ohjeita voi käyttää lisenssin Creative Commons Nimeä 1.0 Suomi mukaisesti. Mainitse käytön yhteydessä ohjeiden kirjoittajan (Niko Lipsanen) nimi ja lisää linkki näille sivuille.

WordPress-blogin artikkeleihin ja sivuihin on mahdollista lisätä kuvia, videoita, ääniä ja muita mediatiedostoja.

Mediatiedostojen lisääminen WordPress-blogiin

Kuvien ja muiden medioiden lisääminen artikkeleihin ja sivuille tapahtuu artikkelin kirjoitussivulla tekstimuokkaimen yläpuolella olevan painikkeen avulla. Painike on otsikoitu tekstillä "Lisää/siirrä media" (Upload/Insert).

HUOM! Painikkeen vieressä saattaa olla lisää painikkeita. Niiden toiminnot riippuvat blogiin asennetuista lisäosista. Kysy niiden käyttämisestä blogin ylläpitäjältä.

Painikkeesta avautuu "Lisää media" -valintaikkuna (Add Media), jossa on kolme eri vaihtoehtoa: "Tietokoneelta", "URL-osoitteesta" tai "Mediakirjasto".

Median lisääminen tietokoneelta (From Computer) tarkoittaa, että siirrät omalta koneeltasi kuvan tai jonkin muun tiedoston nettiin blogin palvelimelle. URL-osoitteesta (From URL) lisättäessä upotat sivuille mediatiedoston, joka sijaitsee jo netissä joko samassa blogissa tai muualla. Mediakirjaston (Media Library) kautta voit tarkastella blogin palvelimelle jo siirrettyjä tiedostoja.

Kuvat

Kuvan siirtäminen tietokoneelta

Kun olet avannut "Lisää media" -valintaikkunan, vedä tietokoneesi kansiosta se kuva tai ne kuvat, jotka haluat liittää artikkeliin, harmaalla katkoviivalla rajattuun laatikkoon, jossa lukee "Pudota tiedostot tähän" (Drop files here). Vaihtoehtoisesti voit hakea tiedostot tietokoneesi kansiosta painamalla "Valitse tiedostot" (Select Files).

Jos yllä kuvattu toiminto ei toimi, voit käyttää "selaimen oletustiedostonsiirtoa" (browser uploader), johon on linkki katkoviivalaatikon alapuolella.

Kuvan siirtämisessä saattaa kestää jonkin aikaa etenkin, jos kuvatiedosto on suuri tai käyttämäsi nettiyhteys on hidas. Siirron jälkeen avautuu valikko, johon täytetään kuvan tiedot.

HUOM! WordPress tekee ladattavista kuvista pienennetyt versiot, mutta se siirtää palvelimelle myös alkuperäisen kuvatiedoston. Jos blogiin siirtää paljon suuria (useamman megatavun kokoisia) tiedostoja, saattaa palvelin täyttyä. Se, kuinka nopeasti tämä tapahtuu, riippuu siitä, kuinka paljon blogille on varattu tilaa.

"Otsikko" (Title) on pakollinen kenttä. WordPress saattaa ehdottaa jotakin otsikkoa kuvan tiedostonimen tai kuvan sisältämien metatietojen perusteella, mutta voit vaihtaa otsikon kuvaavammaksi.

"Vaihtoehtoinen teksti" (Alternate Text) on teksti, joka tulee näkyviin, kun hiiren vie kuvan päälle. Kohdan täyttäminen auttaa myös sokeita, koska heidän käyttämänsä lukulaitteet lukevat tekstin, kun eivät pysty näyttämään itse kuvaa. Kohdan täyttäminen auttaa myös hakukoneita löytämään kuvan niillä sanoilla, joita teksti sisältää.

"Kuvateksti" (Caption) tulee näkyviin kuvan yhteyteen blogiartikkelissa. "Kuvaus" (Description) näkyy erillisellä kuvasivulla, jos kuva halutaan linkittää sellaiseen (ks. alla).

"Linkin URL" -valikossa (Link URL) määritellään kohde, johon sivulla kävijän halutaan päätyvän, jos tämä klikkaa kuvaa.

"Ei mitään" (None) tarkoittaa, että kuvaa klikkaamalla ei päädy minnekään. Tämä on usein ihan hyvä vaihtoehto.

"Tiedoston URL" (File URL) tarkoittaa, että kuvaa klikkaamalla päätyy alkuperäiseen, sivuille ladattuun kuvatiedostoon.

"Liitteen sivu" (Attachment Post URL) tarkoittaa, että WordPress tekee kuvalle erillisen sivun, jossa se näkyy yleensä isompana. Klikkaamalla kuvaa kävijä päätyy tälle sivulle.

Valmiiksi annettujen vaihtoehtojen sijaan linkin URL-osoitteeksi voi antaa myös jonkin muun osoitteen.

"Asettelu" (Alignment) -valikossa turvallisin vaihtoehto on yleensä "Ei mitään" (None). Kuvan voi myös asettaa sivun vasempaan tai oikeaan reunaan tai keskittää. Kannattaa huomata, ettei asettelemisesta yleensä ole hyötyä, jollei aseteltava kuva ole huomattavasti kapeampi kuin itse artikkeli.

"Koko" (Size) -valikosta valitaan, minkä kokoisena kuva näkyy artikkelista. Vaihtoehdot ovat pienoiskuva, keskikokoinen, suuri ja täysikokoinen. Viimeistä lukuunottamatta koot on aseteltu blogin asetuksissa. Kysy blogin ylläpitäjältä, mitä kokoa artikkeleissa on syytä käyttää (yleensä turvallisin vaihtoehto on "keskikokoinen").

Kuvan liittäminen URL-tiedostosta

URL-tiedostosta liittämällä artikkeliin voi upottaa kuvia myös muualta Internetistä (toki myös blogissa jo olevia kuvia voi upottaa artikkeliin tällä tavalla). Huomaa kuitenkin, että jos kyse ei ole omasta kuvasta, on upottamiseen kohteliasta kysyä lupa kuvan omistajalta. Joskus kuvan upottaminen toiselta sivustolta on myös estetty.

Valitse "Lisää Media" -ikkunasta "URL-osoitteesta" ja sen jälkeen "Kuva" (Add Media > From URL > Image). Avautuvassa lomakkeessa pakollisia kenttiä ovat "URL" ja "Otsikko" (Title).

"URL" on se osoite, jossa kuvatiedosto sijaitsee. Liitä tähän koko osoite (ml. protokollaosio http:// tms. osoitteen alussa).

Kirjoita "Otsikko"-kohtaan sopiva otsikko kuvalle.

"Vaihtoehtoinen teksti" on vapaaehtoinen kohta, samoin "Ote kuvasta" (ks. kuvan siirtäminen tietokoneelta yllä).

"Asettelu" kuten kuvan siirtämisessä tietokoneelta; jos olet epävarma, valitse "Ei mitään" (None).

Linkitysvaihtoehdoista puuttuu erillisen liitesivun linkittämismahdollisuus. Jätä kuva kokonaan linkittämättä, linkitä kuvatiedostoon tai anna erikseen osoite, johon haluan kuvan linkittyvän (esimerkiksi sivu, josta kuva löytyy jossain muualla).

Kuvan liittäminen mediakirjastosta

Mediakirjastosta löytyvät kuvat ja muut tiedostot, jotka on jo siirretty blogiin.

Valitse "Lisää Media" -ikkunasta "Mediakirjasto" (Add Media > Media Library). Sieltä voit valita kuvan, jonka haluat linkittää. Kuvan valittuasi avautuu lomake, joka on hyvin samanlainen, kuin siirrettäessä kuva tietokoneelta.

Huomaa kuitenkin, että kunkin kuvan tai muun tiedoston voi liittää vain yhteen artikkeliin tai sivuun. Jos kuva on jo linkitetty johonkin toiseen artikkeliin, et voi linkittää sitä uudestaan.

Jos haluat käyttää samaa kuvaa uudestaan, sinulla on kaksi vaihtoehtoa. Voit joko siirtää kuvan tietokoneelta uudestaan tai sitten voit upottaa mediakirjastossa jo olevan kuvan käyttämällä toimintoa kuvan liittämiseen URL-osoitteesta.

Huomaa myös, että kun artikkeliin on jo liitetty vähintään yksi kuva tai muu tiedosto, tulee "Lisää media" -ikkunaan näkyviin myös "Galleria" (Gallery) -valinta. Se on kuten mediakirjasto, mutta sieltä löytyvät vain kyseiseen artikkeliin tai sivuun jo liitetyt tiedostot.

Muut tiedostot

Muiden tiedostojen, kuten asiakirjojen tai video- ja äänitiedostojen, liittäminen WordPress-artikkeleihin tai sivuihin tapahtuu pääsääntöisesti samalla tavoin kuin kuvienkin liittäminen. Erot ovat vähäisiä.

Keskeisin ero on se, että kun kuva tulee artikkeliin näkyviin kuvana, muista tiedostoista tulee näkyviin vain niihin osoittava linkki. Tällöin otsikkotekstin merkitys korostuu.

Koska linkistä ei näe, minkä muotoiseen tiedostoon se osoittaa, on tämä hyvä tuoda jollakin tavoin esille linkittämisen yhteydessä. Usein tämä tehdään niin, että otsikon perään lisätään suluissa tiedostomuoto. Esimerkiksi pdf-tiedoston ollessa kyseessä otsikoksi merkittäisiin tällöin "Tiedoston otsikko (PDF)". Jos tiedosto on isokokoinen, on hyvä kertoa myös sen koko.

WordPressissä ei ole sisäänrakennettua videosoitinta. Jos haluat artikkeliin videon, on usein helpompi liittää se ulkoisesta palvelusta, kuten Youtube (ks. alla). Tämä on hyvä idea myös siksi, että videotiedostot vievät usein paljon tilaa.

Flickr ja Youtube

Usein on helpompi käyttää ulkopuolisia kuva- ja videonjakopalveluita kuin ladata tiedostot itse blogiin. Ainakin levytilaa säästyy.

Etuna on myös se, että saman tiedoston voi helposti liittää useampaan artikkeliin, eikä tarvitse käyttää kiertokonsteja, kuten suoraan WordPressin kautta liitettävissä kuvissa. Monet kuvasivustot ovat myös yksinkertaisempia käyttää kuin WordPressin oma kuvienlisäystoiminto.

Olen laatinut näiden ohjesivun yhteyteen erillisen sivun Flickr-kuvien ja Youtube-videoiden käyttämisestä WordPress-blogeissa.

» Seuraava sivu