HUOM! Tämä sivu käsittelee ohjeita WordPressin versiolle 2.3, joka on jo vanhentunut. Ohjeiden uusin versio käsittelee WordPressin versiota 4.0. Katso tämä sivu uusimmissa ohjeissa.

Aiheet : Wordpress-ohjeet : 2.3 : Kirjoittamisen lisätoiminnot

Kirjoittamisen lisätoiminnot

Linkittäminen: Näiden ohjeiden linkittäminen on sallittua, jopa toivottavaa. Voit osoittaa linkin ohjeiden etusivulle, tietyn version etusivulle tai yksittäiselle ohjesivulle (kuten tämä sivu).

Jos linkität yksittäisen ohjesivun, huomioi kuitenkin, että voit linkittää joko tiettyyn versioon tai osoitteeseen, jonka kautta löytyy aina uusin versio sivusta.

Tämän sivun aina uusimpaan versioon ohjaava url-osoite on:
http://aiheet.domnik.net/wordpress-ohjeet/lisatoiminnot.shtml

 

Creative Commons -lisenssi Lisenssi - Näitä WordPress-ohjeita voi käyttää lisenssin Creative Commons Nimeä 1.0 Suomi mukaisesti. Mainitse käytön yhteydessä ohjeiden kirjoittajan (Niko Lipsanen) nimi ja lisää linkki näille sivuille.

Aiheet | Keskustelu ja salasana | Polkutunnus | Tila, aikaleima ja kirjoittaja | Tägit | Ote, paluuviitteet ja avainkentät

Artikkeleita kirjoitettaessa on käytössä erilaisia lisätoimintoja, jotka sijaitsevat pääasiassa oikeassa sivupalkissa. Sivupalkin tilan säästämiseksi useimmat niiden valikot ovat oletusarvoisesti pienennettyjä, mutta ne saa kokonaisuudessaan näkyviin kunkin otsakkeen viereistä plus-merkkiä (+) painamalla.

Osa lisätoiminnoista on hyvinkin tarpeellisia, osa taas vähemmän. Kaikki toiminnot eivät ole kaikkien kirjoittajien käytettävissä, vaan riippuvat käyttäjätasosta. Kaikki toiminnot eivät myöskään ole käytössä kaikilla sivustoilla.

Tämän sivun ohjeet on kirjoitettu ensisijaisesti artikkelien kirjoittamista ajatellen, mutta koskevat soveltuvin osin myös sivujen kirjoittamista.

Aiheet (kategoriat)

Aiheet-valikosta voi valita aiheen, johon kukin artikkeli kuuluu. Yksi artikkeli voi kuulua useampaan kuin yhteen aiheeseen. Aihe valitaan ruksimalla ruutu aiheen nimen vierestä.

Jokaisen artikkelin pitää kuulua jonkin aiheen alle. Jos aihetta ei valita kirjoittamisen yhteydessä, luokitellaan artikkeli oletusteeman alle. Usein tämä oletusaihe on "Aiheeton" tai "Sekalaiset".

Aiheita (kategorioita) voi lisätä teemalistan yläpuolisella lomakkeella. Uudet aiheet tulevat näkyviin julkisiin listauksiin vasta, kun niissä on vähintään yksi artikkeli.

Keskustelu ja salasana

Keskustelu-valikosta voi vaikuttaa artikkelista käytävään keskusteluun. Oletuksena sekä kommenttikeskustelu että päivitysilmoitukset ovat päällä, eikä tätä ole normaalisti syytä muuttaa (päivitysilmoituksista lisää alempana).

Salasana-valikosta voi piilottaa artikkelin tai sivun salasanan taakse. Tätä toimintoa ei yleensä ole mitään syytä käyttää.

Polkutunnus

Monilla sivustoilla on käytössä asetukset, joilla osoitteet muokataan luettavammiksi ja samalla myös hakukoneystävällisemmiksi. Useimmiten artikkelin url-osoite muodostetaan kirjoituspäivämäärän ja artikkelin otsikon perusteella. Esimerkiksi 19.3.2008 kirjoitettu artikkeli otsikolla "Olipa hyvää pullaa!" voisi saada osoitteekseen:

http://www.jokublogi.fi/2008/03/19/olipa-hyvaa-pullaa

Usein päivämäärä on jätetty pois, ja osoite muodostuu vain vuoden, kuukauden ja otsikon perusteella.

Artikkelin polkutunnus on edellä esitetyssä tapauksessa "olipa-hyvaa-pullaa". Jos artikkelin otsikko on kovin pitkä, tulee myös sivun url-osoitteesta kovin pitkä. Silloin se saattaa esim. sähköposteihin liitettynä katketa usealle riville, joka monesti estää linkin oikean toiminnan. Osoitetta voi lyhentää kirjoittamalla polkutunnukseksi tähän kenttään käsin jotain otsikkoa lyhyempää, mutta aiheeseen kuitenkin liittyvää.

Polkutunnuksessa voi käyttää vain kirjaimia a-z (ei ääkkösiä!), numeroita ja väliviivaa (-). Polkutunnuksessa ei saa olla välilyöntejä, vaan ne on tapana korvata väliviivoilla. Isot kirjaimet (A-Z) ja ääkköset muunnetaan automaattisesti pieniksi ja ääkkösettömiksi, joten niitä ei kannata käyttää. Periaatteessa olisi mahdollista käyttää polkutunnuksessa alaviivaa (_), mutta osoitteiden yhtenäisen asun vuoksi tätä ei yleensä suositella.

Jos artikkelin otsikko ei ole erityisen pitkä, ei polkutunnukselle normaalisti tarvitse tehdä mitään. Joskus polkutunnukseen saatetaan syöttää artikkelia kuvaavia avainsanoja, koska niillä saattaa olla merkitystä sen kannalta, kuinka hyvin artikkeli sijoittuu hakukoneissa kyseisillä sanoilla.

Artikkelin tila, aikaleima ja kirjoittaja

Artikkelin tilaksi voi valita julkisen, luonnoksen tai yksityisen.

Aikaleimasta voi muokata artikkelin yhteyteen merkittyä kirjoittamisajankohtaa. Jos aikaleimasta muuttaa kuukautta, vuotta tai päivää, niin myös artikkelin url-osoite muuttuu (mikäli kyseiset määreet ovat mukana osoiterakenteessa). Tällöin artikkeliin mahdollisesti muualta osoittavat linkit voivat katketa ja myös hakukoneiden hakutuloksista saattaa löytyä väärä osoite. Tämän vuoksi ei yleensä ole suositeltavaa, että aikaleimoja muutetaan enää sen jälkeen, kun artikkeli on julkaistu.

Riittävillä oikeuksilla (toimittaja tai ylläpitäjä) varustettu käyttäjä voi myös vaihtaa artikkelin kirjoittajan nimen toiseksi. Tätä ei suositella käytettäväksi, ellei artikkeli tosiaankin ole kyseisen henkilön kirjoittama.

Tägit (Tags)

Tägit (tags) on aiheille (kategorioille) vaihtoehtoinen tai niitä täydentävä tapa luokitella artikkeleita. Asiasanoja lisätään artikkeliin kirjoittamalla niitä kenttään pilkuin ja välilyönnein eroteltuina.

Kuvien ja muiden tiedostojen lisääminen

Tägikentän alla on lomake kuvien ja muiden tiedostojen lisäämiseen palvelimelle ja niiden selaamiseen. Tästä toiminnosta enemmän aihetta käsittelevässä erillisessä ohjeiden luvussa.

Ote, Paluuviitteet ja Avainkentät

Ote ja Avainkentät eivät ole käytössä useimmilla sivustoilla, eikä niitä käsitellä tässä yhteydessä. Paluuviitteiden käyttäminen kirjoittaessa on mahdollista, mutta ei useinkaan välttämätöntä (katso tietoa paluuviitteistä).

» Seuraava sivu