HUOM! Nämä ohjesivut ovat ikivanhoja ja ovat olemassa täällä arkistoituina enää vain internethistoriallisena kuriositeettina. WordPress on näiden kirjoittamisen jälkeen päivittynyt moneen kertaan. Jos haluat oppia käyttämään sitä, googleta jostain vähän tuoreemmat ohjeet.

Aiheet : Wordpress-ohjeet : 4.0 : Kirjoittaminen

Kirjoittaminen

Linkittäminen: Näiden ohjeiden linkittäminen on sallittua, jopa toivottavaa. Voit osoittaa linkin ohjeiden etusivulle, tietyn version etusivulle tai yksittäiselle ohjesivulle (kuten tämä sivu).

Jos linkität yksittäisen ohjesivun, huomioi kuitenkin, että voit linkittää joko tiettyyn versioon tai osoitteeseen, jonka kautta löytyy aina uusin versio sivusta.

Tämän sivun aina uusimpaan versioon ohjaava url-osoite on:
http://aiheet.domnik.net/wordpress-ohjeet/kirjoittaminen.shtml

 

Creative Commons -lisenssi Lisenssi - Näitä WordPress-ohjeita voi käyttää lisenssin Creative Commons Nimeä 1.0 Suomi mukaisesti. Mainitse käytön yhteydessä ohjeiden kirjoittajan (Niko Lipsanen) nimi ja lisää linkki näille sivuille.

Tällä sivulla käsitellään artikkelin tai sivun kirjoittamista WordPress-julkaisujärjestelmässä.

Uusi artikkeli/sivu

Uusi artikkeli tai sivu kirjoitetaan valitsemalla tummanharmaasta yläpalkista (näkyy kirjautuneille) "Uusi" (New) ja sen alta joko "Artikkeli" tai "Sivu". Samat toiminnot löytyvät myös blogin hallintapuolen vasemman sivupalkin kautta.

Artikkelin otsikko kirjoitetaan kenttään, jossa lukee harmaalla "Syötä otsikko tähän" (Enter title here).

Graafinen muokkain

Graafinen muokkain

Kuvassa yllä on WordPressissä käytettävän graafisen TinyMCE-muokkaimen kirjoitusalueen yläosa. Siellä sijaitsevat muokkaimen (editorin) toimintojen painikkeet. Muokkaimen avulla kirjoittaminen on hyvin samantapaista kuin tekstinkäsittelyohjelmien käyttäminen.

Ylimpänä vasemmalla on teksti "Lisää/siirrä media" (Upload/Insert). Sitä käytetään kuvien ja muiden mediatiedostojen lisäämiseen. Tätä toimintoa käsitellään myöhemmin näissä ohjeissa.

Graafinen tila ja kooditila

Oikeassa yläreunassa voi valita kirjoitustilaksi joko "Graafinen" tai "Teksti" (Visual/Text). Jälkimmäinen vaihtoehto on tarkoitettu edistyneille käyttäjille, jotka haluavat muokata tekstiä HTML-merkkauskieltä kirjoittamalla. Tässä ohjeessa käsitellään vain graafisen tilan käyttöä.

Graafisen ja kooditilan välillä voi vaihdella myös kesken kirjoittamisen. Jos haluat, voit käyttää enimmäkseen graafista tilaa, mutta muokata tarvittaessa joitakin yksityiskohtia tekstimuotoisen muokkaimen puolella.

Työkalurivi

Tässä esitellään, kuinka työkalurivin eri painikkeita käytetään.

Lihavointi, kursivointi ja yliviivaus

Rivin ensimmäisillä kolmella painikkeella tehdään lihavointi, kursivointi ja yliviivaus.

Maalaa kirjoittamastasi tekstistä haluamasi sana tai tekstinpätkä ja klikkaa lihavointi-, kursivointi- tai yliviivauspainiketta toteuttaaksesi haluttu toiminto.

Listat

Seuraavat kaksi painiketta ovat listojen tekemistä varten. Niistä ensimmäisestä painikkeesta saa järjestelemättömän, toisesta numeroidun listan (katso esimerkit).

Aloita listan tekeminen painamalla haluamasi listatyypin painiketta. Kirjoita sen jälkeen, mitä haluat ensimmäisen pallukan (tai numeron) kohdalla lukevan. Seuraavaan pallukkaan/numeroon pääset painamalla Enter. Päätä listan tekeminen painamalla uudestaan listapainiketta tai vaihtoehtoisesti kaksi kertaa Enter.

Lainaus ja vaakaviiva

Lainaus on helpoin toteuttaa niin, että kirjoitat tai liität ensin lainatun tekstin muokkaimeen ja sen jälkeen maalaat tekstin hiirellä. Lopuksi painat lainauspainiketta (se, jossa on lainausmerkit). Lainaus näkyy muokkaimessa sisennettynä.

Jos haluat tekstiin vaakaviivan vaakasuuntaiseksi erottimeksi, paina viivanäppäintä (lainauspainikkeen oikealla puolella).

Tekstin tasaus ja keskitys

Seuraavilla kolmella painikkeella tehdään tekstin tasaus ja keskittäminen. Ensimmäisellä painikkeella voi tasata tekstin vasempaan reunaan (yleensä oletuksena), toisella keskittää ja kolmannella tasata tekstin oikeaan reunaan. Valitse ensin teksti maalaamalla se hiirellä ja paina sen jälkeen haluaamasi tasaus- tai keskityspainiketta.

Linkit

Lisää linkki maalaamalla hiirellä se sana tai ne sanat tekstistä, joista haluat tehdä linkin. Paina sen jälkeen linkinlisäyspainiketta. Painike avaa "Lisää tai muokkaa linkkiä" -ponnahdusikkunan:

Linkin tekeminen

Valintaikkunassa vain kohdan "URL" täyttäminen on välttämätöntä. Siinä määritellään sen websivun osoite, johon linkin halutaan johtavan. Anna osoite kokoisena (osoitteen alussa näkyvän protokollaosan, yleensä http:// tai https://, pitää siis olla mukana).

"Otsikko" tarkoittaa tekstiä, joka näkyy, kun hiiren kursorin vie linkin päälle. Siihen voi kirjoittaa jotakin linkin sisältöä kuvaavaa, mutta se ei ole välttämätöntä. Otsikkokentän voi jättää myös tyhjäksi.

Jos haluat linkin avautuvan selaimessa uudelle välilehdelle (joissain selaimissa uuteen ikkunaan), valitse kyseinen toiminto otsikkokentän alta. Normaalikäytäntö on, että linkit avautuvat samassa välilehdessä, joten yleensä kyseinen kohta kannattaa jättää valitsematta.

Jos linkki johtaa samalla sivustolla (blogissa) olevaan sisältöön, voit etsiä sisällön klikkaamalla "tai linkitä olemassa olevaan sisältöön". Valitsemalla sisällön listasta hiirellä tai etsimällä sen hakutoiminnon kautta sinun ei tarvitse kirjoittaa mitään URL- eikä otsikkokenttiin. WordPress tekee sen tällöin puolestasi.

Linkin poistaminen tapahtuu maalaamalla tekstistä alue, jossa on linkki tai linkkejä. Paina sen jälkeen "Poista linkki" -painiketta. Toiminto poistaa kaikki linkit, jotka ovat valitussa tekstin osassa.

Erota ote / Lue lisää

Linkkipainikkeiden vieressä on painike Erota ote / Lue lisää -tägi. Joissakin blogeissa artikkelit eivät näy sivuilla kokonaan, vaan vain artikkelin alku näkyy etusivulla. Koko artikkeli näkyy vain artikkelin omalla sivulla. Etusivulla katkaisukohtaan tulee teksti "Lue lisää" (tai jotain vastaavaa, mitä blogin teemassa siihen on määritelty näkymään) ja linkki koko artikkeliin.

Otteen erottaminen tapahtuu klikkaamalla painiketta siinä kohdassa tekstiä, missä sen halutaan katkeavan etusivulla. Katkaisukohta näkyy muokkaimessa katkoviivana.

HUOM! Jos et ole blogin ylläpitäjä, varmista ensin, käytetäänkö katkaisua siinä blogissa, johon kirjoitat.

Lisätyökalut

Seuraavasta painikkeesta "Näytä/piilota työkalupalkki" saa näkyviin ja piilotettua toisen työkalupalkin, jossa on harvemmin käytettäviä toimintoja.

Koko ruudun kirjoitustila

Muokkaimen oikeassa yläkulmassa, muista painikkeista erillään, on toiminto "Koko ruudun kirjoitustila". Painikkeesta saa muokkaimen suurennettua koko selainikkunan kokoiseksi.

Toinen työkalurivi

Muokkaimessa on myös toinen työkalurivi, joka sisältää harvemmin tarvittuja toimintoja. Siksi rivi on oletusarvoisesti piilossa. Rivin saa näkyviin ja piilotettua painamalla oletustyökalurivin painiketta "Näytä/piilota työkalupalkki" (ks. yllä).

Toinen työkalurivi

Ensimmäisenä toimintona vasemmalta on pudotusvalikko, josta voi valita kirjoitettavan tekstin muodon. Oletusvalinta on "Kappale" (Paragraph).

Pudotusvalikon toinen vaihtoehto on "Osoite" (Address), joka merkitsee kirjoitettavan tekstin olevan osoite. Julkaistussa artikkelissa merkkaus näkyy todennäköisesti kursiivina.

Kolmas vaihtoehto on "Pre" (Preformatted), jolle voi olla käyttöä esimerkiksi yksinkertaisten taulukoiden laatimisessa. Esimuotoillussa tekstissä kaikki kirjaimet ja numerot ovat samanlevyisiä ja niitä voi sijoitella vaakasuunnassa välilyöntien avulla.

Lopuksi tarjolla on kuusi erilaista otsikko- ja väliotsikkovaihtoehtoa (Heading).

HUOM! Jos et ole blogin ylläpitäjä, varmista ensin, mitä näistä muotoiluista voit käyttää blogissa.

Alleviivaus, molempien reunojen tasaus ja värit

Pudotusvalikon oikealta puolelta löytyvät alleviivaus, molempien reunojen tasaus ja tekstin väritys. Näitä kaikkia on syytä käyttää varoen, jos lainkaan.

Alleviivatut tekstit ymmärretään www-sivuilla yleensä linkeiksi. Siksi alleviivaus ei ole kovin suotava tehokeino muuhun tekstin korostukseen.

Molempien reunojen tasaus ei toimi netissä yhtä hyvin kuin painetuissa julkaisuissa. Erityisen huonosti se sopii suomenkieliseen tekstiin, jossa sanat ovat usein pitkiä.

Erivärisillä teksteillä taas saa helposti aikaan hyvin sekavan vaikutelman.

Muotoilujen tuominen ja poistaminen tekstiä liitettäessä

Jos liität tekstiä muualta, ja haluat poistaa siitä muotoilut (kirjasintyypit, lihavoinnit, kursivoinnit ym.), valitse "Liitä muotoilemattomana". Toiminto pysyy päällä niin kauan, kunnes otat sen pois (sitä ei siis tarvitse erikseen valita joka kerta tekstiä liittäessä).

Toiminto on kätevä, jos liität tekstiä, joka on kirjoitettu esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmalla. Muussa ohjelmassa tehdyt muotoilut eivät välttämättä toimi blogiin määriteltyjen tyylien kanssa, ja lopputulos voi olla sekava tai rauhaton.

Jos taas haluat, että WordPress yrittää tulkita MS Wordilla tai jollakin muulla tekstinkäsittelyohjelmalla tehdyt muotoilut ja säilyttää ne liitetyssä tekstissä, jätä toiminto valitsematta (tai kytke se pois päältä, jos se on jo valittuna).

Pyyhekumitoiminto eli poista muotoilut tekee sen minkä sanoo: valitse tekstialue ja paina painiketta, niin valitulta tekstialueelta poistuvat kaikki muotoilut. Itse teksti ei kuitenkaan katoa.

Erikoismerkit

Kreikkalaisen omega-kirjaimen takaa löytyy erilaisia erikoismerkkejä. Jos tarvitset jotakin niistä, klikkaa painiketta ja valitse haluamasi merkki avautuvasta valikosta.

Omega-kirjaimen oikealla puolella ovat toiminnot tekstin sisentämisen poistamiseen ja sisentämiseen (jostakin syystä tässä järjestyksessä). Sen jälkeen tulevat kumoa- (Undo) ja toista-painikkeet (Redo).

Ohjeet

TinyMCE-muokkaimen näppäinoikotiet löytyvät alemman työkalurivin viimeisen, kysymysmerkin kuvalla varustetun, painikkeen takana. Näppäinoikotiet voivat olla käteviä, jos käyttää WordPressiä paljon, mutta aivan ensi alkuun niitä tuskin kannattaa alkaa opiskella.

Ongelmia?

Jos painikkeiden kuviot ovat harmahtavia, tarkoittaa se, ettei toiminto juuri nyt ole käytössä. Jotkut painikkeet saattavat vaatia toimiakseen esimerkiksi sen, että tekstiä on valittuna (maalattuna hiirellä).

Viemällä hiiren kursorin painikkeen päälle (painamatta painiketta) näet ns. työkaluvihjeen, jossa kerrotaan, mitä painikkeella tehdään.

Rivinvaihto

Enter-näppäimen painaminen aloittaa uuden kappaleen. Jos haluat aloittaa uuden rivin, mutta et uutta kappaletta, voit tehdä sen näppäinyhdistelmällä Shift+Enter.

Rivin- ja kappaleenvaihto eroavat toisistaan siten, että kappaleenvaihdossa tekstin osien väliin jää tyhjä rivi.

» Seuraava sivu